FÖRGÄTMIGEJ - GUL

LILLYS PELARGONER (VÄV) 

 HOMOSAPIENS (VÄV)

ROCKETS - BLÅ